W pierwszym tygodniu roku szkolnego w VII LO odbyły się zebrania rodziców klas pierwszych. Spotkania te miały nową formułę. Zamiast typowej „pogadanki organizacyjnej” czas zebrań został wykorzystany na integrację społeczności rodziców w poszczególnych klasach i nawiązanie dobrych relacji z rodzicami przez wychowawcę i dyrekcję szkoły. Stałym elementem zebrań było spotkanie z psychologiem szkolnym, panią Marzeną Nakonieczną oraz z przewodniczącym Rady Rodziców, który witał nowych członków społeczności naszej szkoły.

Spotkania przebiegały w bardzo serdecznej atmosferze. Mamy nadzieję, że rodzice i opiekunowie nowo przyjętych uczniów odnajdą się dobrze w naszej społeczności oraz wniosą nową wartość do działalności naszej Rady.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder