Zapraszamy na kolejne zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w budynku na ul. Krochmalnej 29, bezpośrednio po zebraniach w klasach, o godz. 17.30, w sali nr 25. W części informacyjno-sprawozdawczej zebrania Rady Rodziców może uczestniczyć każdy zainteresowany Rodzic, wszyscy jesteście mile widziani.

Po wielu miesiącach protestów, rozmów i uzgodnień VII LO w Lublinie zyskało szansę na samodzielne funkcjonowanie w jednym budynku. Zmiany na lepsze zaczną się już najbliższych dniach. Rada Rodziców i społeczność rodziców zgromadzona wokół Rady przez cały czas zabiegała o te zmiany i chce w nich nadal uczestniczyć. Jednakże w składzie Rady brak jest przedstawicieli wszystkich klas, a w dodatku z przyczyn obiektywnych musiały ze składu Rady odejść dwie przedstawicielki (w tym jedna z Wiceprzewodniczących). W tej sytuacji chcemy przeprowadzić wybory uzupełniające do składu Rady Rodziców oraz wybrać dwie dodatkowe osoby do Prezydium. Prosimy zatem wszystkich Was o przybycie na jutrzejsze zebranie oraz wybranie swoich przedstawicieli w klasach, które nie są obecnie reprezentowane w Radzie Rodziców (klasy 1ab, 1c, 2ab, 2c) – aktualny skład Rady podany jest tutaj.

Jest to bardzo ważne, aby skład Rady spełniał wymogi statutowe. W Radzie powinien być skutecznie reprezentowany głos wszystkich klas – tylko wtedy możemy razem zadbać o dobro naszych dzieci. Dlatego zachęcam ponownie do zgłaszania jutro na zebraniach kandydatur do Rady Rodziców. Głosowanie nad kandydaturami zostanie przeprowadzone przez wychowawców klas.

Jednocześnie prosimy wszystkich Was o przybycie na jutrzejsze zebrania w klasach i potwierdzenie odbioru zawiadomienia od Prezydenta Miasta Lublin w sprawie zmiany siedziby VII LO. Zawiadomienie to jest konsekwencją decyzji Rady Miasta Lublin, która pozytywnie ustosunkowała się do naszych wspólnych starań, aby wobec utraty większości powierzchni na ul. Farbiarskiej 8, VII LO otrzymało nową siedzibę, adekwatną do potrzeb lokalowych i komunikacyjnych naszej społeczności szkolnej. Jednakże, aby ta zmiana doszła do skutku, wszyscy rodzice muszą zostać o zmianie poinformowani na piśmie. Jeżeli ktoś z Was nie może być jutro na zebraniu, proszę by odebrał pismo w trakcie wyznaczonych dyżurów pracy sekretariatu na ul. Farbiarskiej 8. Spełnienie tego formalnego obowiązku jest ważne, żeby nikt nie podważył prawomocności tej korzystnej dla nas decyzji.

Liczymy na Wasz liczny udział i aktywność.

Prezydium Rady Rodziców VII LO im. M. Konopnickiej w Lublinie


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder