Wspieramy naszych uczniów w ich rozwoju. Wspólnie z dyrekcją i kadrą pedagogiczną szukamy rozwiązań dla szkolnych problemów. Dbamy o dobro liceum i całej naszej społeczności, a kiedy trzeba, występujemy do instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie szkoły i nadzór nad oświatą w Lublinie.