Wszystkich rodziców wybranych w tym roku do tzw. trójek klasowych, czyli przedstawicieli klas do Rady Rodziców VII LO, zapraszamy na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2022/2023. Zebranie odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. o godz. 17.00, w tymczasowej siedzibie szkoły przy ul. Krochmalnej 29, sala nr 25 (II piętro).

Proponowany porządek zebrania:

  1. Przedstawienie listy przedstawicieli rad oddziałowych i potwierdzenie ich obecności na zebraniu.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Zapoznanie uczestników ze sprawozdaniem z działalności Rady Rodziców za rok 2021/2022.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Rodziców za rok 2021/2022 r.
  5. Podjęcie uchwały nr 5/2022 o przyjęciu sprawozdania Rady Rodziców za rok 2021/2022.
  6. Wybór przewodniczącego Rady Rodziców.
  7. Wybór pozostałych członków Prezydium Rady, w tym wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
  8. Przedstawienie propozycji rocznego planu działania Rady i dyskusja.
  9. Podjęcie uchwały nr 6/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Rady Rodziców.
  10. Wolne wnioski.
Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder