Dane do wpłat

Rada Rodziców VII LO im. M. Konopnickiej w Lublinie

Nr rachunku (IBAN): PL 91 1020 3176 0000 5802 0294 5913 (kod PL należy podać tylko w przypadku wpłat z konta w banku zagranicznym, w obszarze SEPA)

Bank: PKO BP S.A.

kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW (dla wpłat z zagranicy, spoza obszaru SEPA)

Wysokość składek:

Na podstawie uchwały 3/2021 z dnia 15 września 2021 r. ustalono, że wysokość rocznej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 60 zł na ucznia. Jeżeli rodzić lub opiekun w bieżącym roku szkolnym ma więcej niż jedno dziecko będące naszej szkoły, to na każde kolejne dziecko składka wynosi 30 zł. Składki mogą być opłacane w ratach, będących dowolną wielokrotnością 10 zł. Wpłaty z tytułu składek można wnosić w okresie od 15 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wpłaty proszę opatrzyć jednym odpowiednim tytułem, według poniższych przykładów. Stosowanie się do tych wzorów ułatwi nam rozliczanie wpłat i sprawozdawczość. Dane o wpłatach są całkowicie poufne i pozostają wyłącznie do wiadomości osób zarządzających rachunkiem Rady Rodziców.

  1. W przypadku składek: składka Imię Nazwisko ucznia, klasa np. składka Anna Kowalska, klasa 1A lub 1/3 składki Grzegorz Nowak, klasa IIIC, a w przypadku dwojga dzieci składka Anna Kowalska, klasa 1A, Jan Kowalski, 3C
  2. W przypadku wpłat dodatkowych (darowizn): wpłata na działalność statutową Rady (bez podawania dodatkowych danych)

Składki na Radę Rodziców mają charakter dobrowolny, jednakże zachęcamy do ich opłacania, gdyż bez nich Rada nie może realizować dodatkowych form wsparcia uczniów i pracowników szkoły w ich działalności.

Oprócz składek w ustalonej wysokości, na podany numer konta można wpłacać również dodatkowe kwoty jako darowiznę. Wszystkie zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone wsparcie działalności statutowej szkoły, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo oświatowe.

Działalność Rady Rodziców i prowadzone przez nią inicjatywy można wesprzeć także w innej formie materialnej (np. poprzez dary rzeczowe), jak i niematerialnej (poprzez dostawę potrzebnych usług i świadczeń niematerialnych). Osoby fizyczne i prawne, które chciałyby udzielić takiego dodatkowego wsparcia prosimy o kontakt.

Sprawozdanie z wydatkowania środków o raz wykorzystania innych form wsparcia przez Radę Rodziców będzie przedstawione do końca września 2022 r.