Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022, powołany w dniu 15 września 2021 r.

Klasa I AB            Anna Kabasa     

Klasa I C               Monika Mazurek            

Klasa I D               Sylwia Korczak 

Klasa II A             Robert Krzyszczak          

Klasa II B              Agnieszka Stelmasiewicz             

Klasa III A            Małgorzata Sadkowska

Klasa III Ag          Marta  Białecka

Klasa III B            Dariusz Walczak              

Klasa III Bg          Małgorzata Jankowska 

Klasa III C            Weronika Sołdek            

Klasa III Cg          Agnieszka Opadczyk

Prezydium Rady Rodziców

Robert Krzyszczak, Przewodniczący

Weronika Sołdek, Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz

Monika Mazurek, Zastępca Przewodniczącego – Skarbnik