Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023, powołany w dniu 22 września 2022 r.

Prezydium Rady Rodziców

Robert Krzyszczak, Przewodniczący (klasa 3 a)

Weronika Sołdek, Wiceprzewodnicząca  – Sekretarz (klasa 4 c)

Honorata Korbus, Wiceprzewodnicząca – Skarbnik (klasa 2 d) – zakończyła pracę w Radzie z dniem 31.01.2023 r.

Przedstawiciele klas

1 a – Przemysław Kozłowski

2 ab – Jolanta Soduł – zakończyła pracę w Radzie z dniem 30.11.2022 r.

2 c – Małgorzata Plicha

3 b – Agnieszka Stelmasiewicz

4 a – Małgorzata Sadkowska

4 b – Dariusz Walczak