W tej sekcji będą publikowane informacje o inicjatywach podejmowanych przez Radę, a także treść stanowisk jakie zajęła Rada w sprawach szkoły na forum publicznym.

Obrona szkoły przed decyzją o przeniesieniu oddziałów przedszkolnych na parter budynku na ul. Farbiarskiej 8.

Pozostała działalność Rady w bieżącym roku szkolnym.

Archiwum działalności Rady Rodziców