Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty dotyczące Rady Rodziców: Regulamin Rady Rodziców, protokoły z zebrań, kopie uchwał, raporty z działalności.

Regulamin Rady Rodziców

Protokół z zebrania z dnia 15 września 2021 r.

Uchwała 1/2021

Uchwała 2/2021

Uchwała 3/2021